Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nhau thai phát triển nhanh hơn nhiều so với trọng lượng cơ thể bé. Nhưng từ bây giờ bé sẽ bắt đầu lớn hơn nhau thai. Cấu trúc của nhau thai sẽ thay đổi trong vài tuần tới. Hiện tại, nhau thai đang khá dày, nó sẽ tiếp tục phát triển nhưng với tốc độ chậm hơn và mỏng đi. Bé đã nặng khoảng 70g (nặng hơn nhau thai) và khi đủ tháng bé sẽ nặng gấp 6 đến 7 lần trọng lượng nhau thai. Các chất dinh dưỡng được cung cấp cho bé qua nhau thai. Tốc độ tăng trưởng của bé cũng ảnh hưởng bởi tốc độ sản xuất insulin của chính bé và các yếu tố tăng trưởng tương tự insulin.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 18 ngày thứ 3 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ