Như phần lớn các phụ mới mới mang thai, bạn có thể đang chú ý tìm kiếm một vòng bụng tròn, nhưng điều đó chưa chắc đã xuất hiện. Trung bình, tháng thứ 4 đánh dấu sự phát triển lớn, khi đó việc mang thai của bạn hoàn toàn được thấy rõ qua vùng bụng tròn. Nếu như đây không phải là lần đầu tiên bạn mang thai, bạn có thể thấy bụng mình tròn lên sớm hơn, có thể ngay từ 8 đến 10 tuần, vì khi đó cơ bụng của bạn giãn ra nhiều hơn. Ngược lại, phụ nữ có cơ bụng săn chắc có thì bụng sẽ lộ ra muộn hơn. Nếu như bạn sẽ sinh đôi hoặc sinh ba thì bụng bầu sẽ lộ ra thậm chí còn sớm hơn.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 7 ngày thứ 1 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ