Cổ của bé đang phát triển, và giờ đây bé càng ngày càng trông giống con người. Ở bên trong, tuyến giáp phát triển đầu tiên tại lưỡi và dần dần di chuyển xuống cổ, phủ lên khí quản. Tuyến giáp sản xuất hormone thyroxine, sử dụng i-ốt được chuyển từ cơ thể bạn qua nhau thai. Thận của bé bắt đầu hoạt động. Các nephron của thận bị kéo dài và hoàn thiện cho phép thận hoạt động bằng cách lọc máu và loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Nephron mới sẽ được sản xuất cho đến tuần thứ 37 và thận tiếp tục kéo dài khoảng 1 mm một tuần trong suốt thời gian mang thai.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 15 ngày thứ 3 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ