Bé đã luyện thở từ tuần thứ 10 của thai kỳ nhưng bây giờ, bé thở nhanh hơn - nhịp nhàng 40 lần/phút, giống em bé thở sau khi sinh. Các cử động mắt phát triển cùng với các giai đoạn chuyển động mắt nhanh (REM – Rapid Eye Movement) kéo dài khoảng trên 25 phút một lần và các giai đoạn nghỉ chỉ kéo dài dưới 25 phút. Giấc ngủ Rem thường gắn liền với sự tăng hoạt động não và nhịp tim nhanh hơn. Do đó, việc em bé của bạn đang cử động không có nghĩa là em bé đang thức. Mặc dù bé không duỗi thẳng 1 cách tự do như trước, chuyển động ít nhất 10 lần/ngày của bé sẽ cho phép bạn yên tâm bé đang khỏe mạnh.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 39 ngày thứ 5 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ