Việc chăm sóc thai kỳ bắt đầu với cuộc hẹn đầu tiên của bạn với bác sĩ, bạn có thể nói chuyện với bạn bác sỹ về việc chăm sóc thai kỳ. Bạn nên có cuộc hẹn đầu tiên với bác sĩ ngay bây giờ. Có thể chỉ một bác sĩ sẽ chăm sóc bạn trong suốt thai kỳ. Mục đích của cuộc hẹn này là cung cấp cho bác sĩ biết tiền sử bệnh lý của bạn, lên kế hoạch chăm sóc thai kỳ và sinh con. Bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi mà bạn muốn thảo luận về kế hoạch cho các cuộc hẹn, các xét nghiệm máu, siêu âm và các lớp học tiền sản. Bạn sẽ nhận được tập tài liệu, thông tin tờ rơi và số điện thoại liên lạc quan trọng. Bác sĩ sẽ hỏi bạn về tiền sử bệnh lý, bệnh sử gia đình của bạn, chồng bạn và lịch sử y tế gia đình chồng bạn, về bất kỳ lần mang thai trước đó bạn đã có và khoảng cách cho đến thai kỳ lần này. Câu trả lời của bạn sẽ giúp bác sĩ xác định yếu tố có thể ảnh hưởng đến thai của bạn. Ví dụ nếu có một lịch sử tiền sản giật trong gia đình, bác sĩ sẽ làm một số xét nghiệm sức khỏe, chẳng hạn như xét nghiệm nước tiểu và sẽ có các cuộc hẹn trước khi sinh khác.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 11 ngày thứ 2 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ