Táo bón là hiện tượng trẻ đi ngoài phân rắn và khô, hoặc khoảng cách 2 lần đại tiện quá xa nhau, là thường trên 3 ngày.
Ảnh của Chữa Vô Sinh Hiếm Muộn
buồn vui lẫn lộn
02/08/2019 - 09:51