Sự phát triển của bé dựa trên một dòng chất dinh dưỡng ổn định. Hầu hết các chất dinh dưỡng được truyền nguyên vẹn qua nhau thai, nhưng có một số chất được tạo ra từ chính nhau thai hoặc từ chính bé. Những chất này bao gồm hoóc môn thyroxine được tạo ra tuỳ thuộc vào lượng i ốt từ mẹ đến nhau thai. Thyroxine có một số chức năng chính nhưng mức độ của nó phải được kiểm soát chặt chẽ. Nhau thai tạo thành một hàng rào hoàn hảo để cho phép mẹ và bé điều chỉnh lượng thyroxine độc lập với nhau. Trong giai đoạn đầu phần lớn yếu tố di truyền quyết định kích thước của bé nhưng bây giờ yếu tố môi trường trở nên quan trọng hơn. Tổng thể thì trọng lượng của bé lúc sinh được xác định khoảng 40% yếu tố di truyền và 60% yếu tố môi trường. Bé phát triển với một tốc độ ổn định từ tuần 24 cho đến các tuần qua, việc tăng trưởng vẫn tiếp tục nhưng chậm hơn (nếu bạn sinh đôi thì em bé vẫn chỉ phát triển như một đến tuần 28, nhưng từ thời điểm này thì tốc độ tăng trưởng sẽ giảm). Cơ quan nội tạng chiếm phần lớn trong sự tăng trưởng của bé. Đặc biệt là gan và não tiếp tục mở rộng và hình thành cơ. Sau đó chất béo được đưa từ dưới da tạo thành một lớp viền xung quanh.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 29 ngày thứ 5 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ