Vào cuối tuần thứ 5, các phần tử riêng biệt sẽ hình thành nên phôi thai bắt đầu phát triển. Bắt đầu từ nơi sẽ trở thành điểm đầu, các đoạn riêng biệt (được gọi là “đốt”) hình thành. Khoảng 3 cặp đốt xuất hiện mỗi ngày và mỗi cặp tạo nên một phần xương sống của em bé cũng như các cơ liên quan đến mỗi phần tử của cơ thể. Cuối cùng sẽ có 4 đốt ở đầu, 8 đốt ở vùng cổ, 12 đốt ở ngực, 5 đốt ở vùng thắt lưng và 5 đốt ở khu vực khung chậu. Nhiều đốt phát triển bên trong em bé, dưới khung chậu, tuy nhiên hầu hết sẽ biến mất. Ở các loài động vật có vú khác, những đốt này phát triển và tạo thành đuôi.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 5 ngày thứ 7 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ