Hầu hết các dây rốn đều phát triển bằng độ dài của em bé (mặc dù có vài trường hợp ngoại lệ), đạt chiều dài tối đa vào khoảng 50 - 60 cm. Dây rốn có đến 40 vòng dọc theo chiều dài của nó và những vòng này vòng qua trái nhiều hơn qua phải 7 lần. Hình dạng vòng cuộn này được hình thành từ tuần thứ 9 sau khi thụ thai, ở phía bên bé các vòng cuộn này sẽ nhiều hơn bên nhau thai, điều này có thể là do sự chuyển động của bé. Dây rốn chứa ba mạch máu: 2 động mạch để đưa máu đã khử oxy và chất thải từ bé đến nhau thai, và 1 tĩnh mạch mang máu giàu oxy từ nhau thai đến bé. Đường kính dây rốn thường nhỏ hơn 2cm và các mạch máu được đưa vào trong và được bảo vệ bởi một lớp cứng. Thành phần chất lỏng của lớp cứng này với mô hình cuộn của dây rốn giúp ngăn ngừa dây bị nén. Sau khi sinh bác sỹ sẽ kiểm tra số mạch máu trong dây rốn từ trong đơn thai chứa duy nhất động mạch rốn.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 29 ngày thứ 3 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ