Bản năng làm tổ bắt đầu vào những ngày cuối của thai kỳ, kèm theo đó là sự đột biến về năng lượng và dọn dẹp nhà cửa. Bạn bắt đầu nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa - có thể làm như vậy hàng giờ liền. Nếu bạn lao động hàng giờ dùng tay và quỳ gối, bạn có thể sinh sớm hơn bình thường. Một số đàn ông phát triển bản năng làm tổ - nó gắn kết với việc chăm sóc xe, nhà kho, vườn. Nếu đúng với chồng bạn, bạn có thể thấy 1 chiếc xe sạch bong, vườn tược sạch sẽ và nhà kho ngăn nắp. Bản năng làm tổ không đến với bạn? tham vấn chuyên gia thử xem. Mà cần gì nhỉ, em bé của bạn có quan tâm đâu.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 37 ngày thứ 3 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ