Có nhiều lý do nếu bé của bạn chưa vào vị trí để ra đời: 1. Hình dáng khung xương chậu của bạn cần áp lực từ các cơn co thắt để giúp đầu bé vào vị trí . 2. Những phụ nữ chơi thể thao thường có con sinh muộn vì việc căng cơ giữ em bé ở các vị trí khác nhau. 3. Em bé thứ hai, thứ ba.. có xu hướng vào vị trí " chúi xuống" trễ vì cơ bụng của mẹ lỏng hơn, do đó, bé có thể di chuyển tự do mà thấy không cần phải chúi đầu xuống. 4. Em bé to con cũng khó vào vị trí xương chậu cho đến khi các cơn co thắt bắt đầu.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 40 ngày thứ 5 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ