Chồi răng của bé đang được hình thành trong xương hàm. Các chồi răng sữa đã bắt đầu hình thành trong tuần thứ 8 của thai kì và trong tuần này tất cả các chồi răng sữa sẽ được hình thành. Răng sữa sẽ được hình thành bởi quá trình tích tụ canxi khi bé lớn và khoảng sau 3 tuổi bé sẽ bắt đầu thay răng sữa thành răng vĩnh viễn. Chồi răng vĩnh viễn bắt đầu hình thành giữa tuần 14 và 20, nằm phía dưới chồi răng sữa gần xương hàm và nướu. Chúng sẽ không hoạt động cho đến khi nào răng sữa bị mất. Răng sữa của bé sẽ bắt đầu mọc khi bé khoảng 6 đến 8 tháng tuổi và đến khoảng 2 tuổi rưỡi bé sẽ có một hàm răng sữa hoàn chỉnh.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 20 ngày thứ 5 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ