Khi siêu âm, thai kỳ được tính ngày theo chiều dài từ đỉnh đầu đến mông của bé. Bé vẫn duy trì hình thái cuộn tròn. Chiều dài này được gọi là CRL. Khi bé có thể uốn cong cột sống và căng cổ ra, việc đo chiều dài của bé sẽ mất một khoảng thời gian vì cần xác định được vị trí cụ thể của bé. Việc đo chiều dài này được dùng để ước lượng ngày bé chào đời và có thể khác với phương pháp tính EED. Siêu âm lần đầu này sẽ cho bạn thấy cả hai tay, hai chân, bàn tay, bàn chân, cột sống, một số khía cạnh của sự phát triển não, dạ dày chứa đầy dịch lỏng, và bàng quang của bé. Từ bây giờ thận của bé sẽ tạo ra một lượng nhỏ nước tiểu loãng và bàng quang sẽ chứa nước tiểu.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 12 ngày thứ 3 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ