Trước đây, phụ nữ thường sinh con ở nhà - chỉ ở thế kỷ 20, phụ nữ mới sinh con ở bệnh viện. Nếu bạn muốn sinh con ở nhà, bạn nên biết rằng phần lớn các bà mẹ sinh con ở nhà đều khỏe mạnh và không cần bất kỳ sự can thiệp của y tế nào. Hãy yên tâm rằng nếu bạn đã quyết định sinh ở nhà và sau đó thay đổi quyết định, ví dụ: bạn muốn gây tê ngoài màng cứng, hoặc nữ hộ sinh tư vấn bạn hoặc em bé cần trợ giúp y tế, thì bạn phải nhanh chóng chuyển đến bệnh viện ngay.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 35 ngày thứ 1 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ