Nếu bạn là " single mom", bạn gặp những cảm xúc lẫn lộn về những tuần tới. Bạn cảm thấy trách nhiệm, lo lắng, nhưng với những người bạn thân và gia đình, bạn sẽ làm cho những tuần cuối của thai kỳ tích cực hơn. Nếu bạn lo ngại sinh con một mình, hãy hẹn lịch với người bạn thân hoặc các thành viên gia đình. Họ sẽ xin nghỉ phép để chăm sóc bạn khi sinh. Luôn giữ cho mình bận rộn trước khi sinh, lập kế hoạch cho nhiều hoạt động trong kỳ nghỉ thai sản. Đừng ngại khi yêu cầu người giúp đỡ để mua sắm các thứ cần thiết cho bé vào phút cuối. Hầu hết mọi người đều vui mừng và vinh dự để giúp bạn mọi thứ sẵn sàng. Quan trọng nhất là bạn phải chăm sóc bản thân- hãy chú ý ăn các thức ăn lành mạnh cho những tuần sau sinh.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 37 ngày thứ 1 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ