Nhiều phụ nữ lo lắng sẽ mất kiểm soát khi sinh, ví dụ bạn sẽ đi tiểu hay đi vệ sinh ( cho ra một chút phân ) khi rặn. Đừng lo, bác sĩ dùng găng tay và dùng gạc để loại bỏ những thứ không cần thiết. Sự thật là khi sinh, bạn chỉ quan tâm đến một điều - làm sao cho em bé ra nhanh và an toàn nhất.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 37 ngày thứ 6 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ