Mỗi khi bạn đi khám thai bác sỹ sẽ đánh giá qua cách nằm và tư thế của bé. Nhiều bé trước đó nằm ở tư thế mông hướng xuống, nhưng hầu hết ở giai đoạn cuối thai kỳ là đầu hướng xuống. Việc sinh ngược xảy ra trong khoảng tuần 25 khi bé chưa đủ tháng. Từ tuần 32 đến 37 là khoảng thời gian tốt nhất cho bé trở đầu. Điều này là do lúc đó bé có nhiều khoảng trống để thực hiện việc xoay người. Sau tuần 35 36 bé ít thay đổi vị trí vì lúc này khoảng trống đã nhỏ hơn. Nếu bé của bạn nằm ngược bác sỹ sẽ cố gắng xoay lại, đó gọi là quá trình xoay thai và bạn sẽ được đề nghị siêu âm vào tuần 37-38 đề kiểm tra lại tư thế của bé. Khó hoàn toàn chắc chắn rằng bé có bị ngược hay không mặc dù bác sỹ có thể cảm nhận được việc này. Nếu em bé của bạn nằm ngược thì bác sỹ có thể đề nghị bạn nên sinh mổ.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 32 ngày thứ 6 của thai kỳ.

Thông tin thành viên

  • nguyễn thị lý