Khi bạn nghỉ thai sản, đó có lẽ là lần đầu tiên mà bạn không làm việc trong một thời gian dài. Sự thay đổi này có thể khá khó khăn, ngay cả khi bạn biết sẽ phải bận rộn trong việc chăm sóc bé. Tuỳ vào công ty mà bạn được hưởng tiền lương khác nhau trong thời gian nghỉ thai sản. Mỗi công ty có một chính sách nghỉ thai sản khác nhau. Bạn có thể được trả lương hoặc nghỉ không lương trong một thời gian cụ thể hoặc bạn có thể sử dụng những ngày nghỉ phép. Hãy liên hệ với phòng nhân sự để biết chính xác chế độ mà bạn được hưởng. Một số công ty sẽ trả theo tỷ lệ phần trăm lương của bạn trong thời gian này. Việc nghỉ thai sản có thể làm giảm đáng kể thu nhập của bạn. Bạn nên nói chuyện với ba của bé về thu nhập trong thời gian tới để 2 người có thể sắp xếp chi tiêu một cách hợp lý. Mặc dù còn lâu nhưng bạn cũng nên lên kế hoạch làm việc lại sau khi sinh em bé. Bạn có thể nghĩ rằng vấn đề tài chính là quan trọng và bạn phải trở lại làm việc toàn thời gian, nhưng hãy thử tìm các công việc linh hoạt hơn, hoặc việc bán thời gian hay chỉ làm việc 2 3 ngày trong tuần. Bạn cũng có thể bắt đầu suy nghĩ về các cách lựa chọn chăm sóc sức khoẻ cho bé.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 29 ngày thứ 2 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ