Bộ xương của bé đã dần hoàn thiện, chuyển từ sụn mềm sang xương theo tiến trình hóa xương. Quá trình hóa xương bắt đầu từ giữa mỗi xương rồi hóa xương dần ra ngoài. Vào cuối thai kỳ, hóa xương hoàn thiện dọc theo chiều dài mỗi xương, nhưng điểm cuối các xương dài và đầu xương ngón tay, ngón chân vẫn là sụn. Điều này cần thiết cho sự phát triển xương khi trẻ lớn lên. Xương ở phần trên hộp sọ hơi khác một chút, phát triển từ các cấu trúc màng nhiều hơn là từ sụn. Những cấu trúc này chưa hoàn toàn hợp nhất cho đến vài năm sau khi sinh, và duy trì sự phân cách với nhau bởi các mô kết nối. Các mô kết nối này tạo nên các vùng gọi là đường khớp và nơi mà nhiều hơn hai xương gặp nhau – vùng rộng hơn gọi là “thóp”. Chức năng của chúng là để tạo không gian cho sự di chuyển giữa các các xương sọ, làm cho đầu em bé dễ dàng hơn trong việc đi xuống hướng chậu hông trong quá trình sinh. Những đường khớp và thóp này cũng giúp cho bác sĩ xác định vị trí đầu em bé trong quá trình sinh. Sau khi sinh , bạn sẽ nhận thấy rằng hình dạng đầu của bé thường bị kéo dài , nhưng điều này sớm thay đổi khi tổ chức lại các xương trở lại vị trí bình thường của nó.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 40 ngày thứ 3 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ