Vitamin D có rất ít trong thực phẩm; vì thế chế độ ăn hàng ngày không thể cung cấp đủ nhu cầu vitamin cho bé được.

Thông tin thành viên

  • Nguyễn Thu Huyền