Thời tiết giao mùa là điều kiện cho nhiều bệnh lây qua đường hô hấp ở các bé, trong đó nguy hiểm nhất là viêm màng não mủ.
Không có trạng thái nào được chia sẻ