2 tuổi rưỡi

  • Khắc phục tật nói lắp của bé

    05/08/2014 - 11:52

    Cha mẹ không nên trách móc hay quát mắng trẻ nói lắp mà cần khuyến khích trẻ tập nói.

  • Chăm sóc trẻ 2 tuổi rưỡi

    05/08/2014 - 10:52

    Bé có thể nói rất rõ ràng và trưởng thành, bạn có thể nhầm tưởng rằng bé đã lớn. Thực ra bé tuổi này khá kém kiên nhẫn, nên nếu bạn bảo bé đợi, việc đó cũng không phải là dễ dàng với bé. Việc sắp xếp đồ đạc chẳng hạn là một mẹo hay để giữ cho bé linh hoạt và được vận động, nhưng không nên để bé nghịch ngợm quá mức.

Trang